* Synkning av projekt under inställningar har nu "update" funktion för att kunna låsa projekt från Visma till BillBox.