Visma Överföringsklient

Visma överföringsklient - Build 202109171610
* Synkning av projekt under inställningar har nu "update" funktion för att kunna låsa projekt från Visma till BillBox.
Ons, 22 sep., 2021 at 12:50 E.M.